Niepełnosprawni – udogodnienia

Niepełnosprawność jest długotrwałym stanem występowania ograniczeń w codziennym i prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Spowodowane są one na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, umysłowych bądź psychicznych. Jest to również uszkodzenie takie jak utrata czy wada psychiczna, anatomiczna struktura organizmu, psychologiczna. Może to być utrata całkowita, częściowa, okresowa lub trwała, nabyta lub wrodzona, progresywna lub ustabilizowana.

Jest to bardzo ważny problem współczesnego świata. Wynika to z rozmiaru tego zjawiska i jego powszechności. Niepełnosprawność społeczna bardzo często wiąże się z niepełnosprawnością fizyczną. Rokiem niepełnosprawności był rok 2003. Ludzi, którzy z różnych powodów nie są w stanie sami funkcjonować lub prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie również określamy mianem niepełnosprawnych. Do grupy tej możemy zakwalifikować alkoholików, więźniów czy narkomanów.

 

Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności są choroby przewlekłe, wady wrodzone a także nagłe wypadki, zatrucia, urazy, infekcje. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, mające problem z poruszaniem się na przykład po schodach można im zaproponować rozwiązanie takie jak dźwig dla niepełnosprawnych ewentualnie dźwigi dla niepełnosprawnych. Według definicji ogólnej medycznej osoba niepełnosprawna to taka, której stan psychiczny lub fizyczny na trwałe lub okresowo, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych a także ról społecznych zgodnie z normami społecznymi i prawnymi. Jest jednostką w pełni swych praw, która znajduje się w sytuacji stworzonej przez bariery architektoniczne upośledzającej ją do przezwyciężania występujących w niej utrudnień.

o autorze

Tomasz Kabisz

Specjalista i wieloletni rehabilitant w różnego rodzaju ośrodkach rehabilitacji ruchowej. Na co dzień trener osób niepełno- i pełnosprawnych.