Stopy aluminium w przemyśle stoczniowym

Jeśli przyjąć, że całościowo koszta budowy podobnych rozmiarowo jednostek pływających sięgają nawet pięciokrotnej różnicy na niekorzyść dla stopów aluminium niż przy wykorzystaniu stali, to odpowiedź wobec wyboru materiałów byłaby jedna. Gdyby jednak uznać, że poprzez przykład masowców można udowodnić, że w procesie eksploatacji ujawnia się szybki zwrot poniesionych kosztów, to początkowy wybór innych materiałów niż aluminium może nie być tak atrakcyjny.

Stopy aluminium z korzyścią dla armatorów

Nie chodzi wyłącznie o ładowność. Kluczowa jest zwłaszcza znacznie lepsza odporność na uszkodzenia związane z procesem korozji, które na powierzchniach z aluminium tworzą się nawet o sto razy wolnej niż przy stalowych elementach. Zmniejszają się przez to poniesione wydatki związane z koniecznością zabezpieczenia powłokami antykorozyjnymi. Inną dodatkową zaletą jest amagnetyczność, która jako czynnik inicjacji min głębinowych i naprowadzania w czasach powszechnego w niektórych rejonach piractwa morskiego ma spore znaczenia nie tylko dla okrętów, ale również dla statków cywilnych.

Stopy aluminium szansą rozwoju dla całej branży morskiej

W ekonomii morskiego transportu związanego z przewozem pasażerskim również liczą się szybkość i bezpieczeństwo uczestników. Dzięki rozwojowi, jaki rozgrywa się w transporcie morskim, nie tylko cywilnym, ale i wojskowym, wprowadzane są do budownictwa okrętowego nowe rozwiązania. Dotyczą używanej przy budowie statków technologii oraz wykorzystywanych materiałów, zwłaszcza związanych ze spawalnymi i wysoko wytrzymałościowymi stopami aluminium.

Stopy aluminium nadal w fazie rozwoju

Mimo sporych sukcesów przy wdrażaniu aluminium w branży stoczniowej, warto pamiętać, że problemy, które towarzyszą eksploatacji konstrukcji aluminiowych przy pracy w środowisku morskim i niedogodności, jakie wiążą się z hutniczym wytwarzaniem omawianych stopów, odnoszą się w głównej mierze do właściwości ich struktur. W wielu artykułach naukowych wyniki badań stopów najczęściej wykorzystywanych, zwanych hydronaliami i konstruktalami wraz z ich modyfikacjami wynikają z przeprowadzanych eksperymentów naukowych. Dotyczą procesów i metod adaptacji stopów aluminium do budowy konstrukcji okrętowych, wraz z wykorzystaniem ich cech do pracy w środowisku morskim w kontekście modyfikacji struktury właściwie dobranej obróbki cieplnej.

Stopy aluminium a odporność przed korozją

Jednym z fundamentalnych wymagań doboru materiału na konstrukcje okrętowe, który kieruje się armator przy zamawianiu produkcji, jest odporność na uszkodzenia związane z procesem korozji. Nie jest to jednak jedyny czynnik. Równie ważne są koszta ekonomiczne, często decydujące o rodzaju materiału, jaki konstruktorzy okrętowi zdecydują się zaproponować przy wykonaniu umówionego typu jednostki pływającej. Proces powstawania jest w pełni optymalizowany przez konstruktora, by materiał zapewniał większość przedstawionych kryteriów opisanych w zamówieniu. Stal konstrukcyjna, która była tradycyjnym materiałem używanym od ponad 150 lat w przemyśle stoczniowym ze względu na swoje właściwości mechaniczne wraz z niskimi kosztami wytwarzania przestała być oczywistym wyborem na rzecz stopów aluminium.

Foto: pixabay.com

eko-swiat.pl

o autorze

Tomasz Kabisz

Specjalista i wieloletni rehabilitant w różnego rodzaju ośrodkach rehabilitacji ruchowej. Na co dzień trener osób niepełno- i pełnosprawnych.